توضیحات

prof.

Venolaureth

درمان اسکلروز. عروق عنکبوتی.کوپروز.درمان واریس (رتیکولاز)و درمان ترک های بدن

*فوم درمانی اسکروتراپی یک روش نیمه تهاجمی است

مواد موثر:

محلول ونولوریث

*تزریق مستقیما داخل مویرگ ها و رگ انجام شود

عمق تزریق:

برای صورت ۱ تا ۴میلی متر با فاصله ۱ سانتی متر

برای بدن بین ۸ تا ۱۳ میلی متر

میزان تزریق:

برای صورت ۲ سی سی در هر موضع ۰٫۱ تا ۰٫۲

*برای درمان استرچ مارک ۵ سی سی در هر موضع ۰٫۰۱ تا ۰٫۲ میباشد.

حجم محصول:

یک بسته ۱۰ تایی ۲ سی سی