توضیحات

 

Prof.

Phosphatidylcholine

چربی های موضعی .فرم دهنده

مواد موثر:

فسفوتیدیل کولین ۵%

عمق تزریق:

بین ۸ تا ۱۳ میلیمتر

میزان تزریق:

برای بدن ۵ سی سی در هر موضع ۰٫۲ تا ۰٫۵

حجم محصول:

یک بسته ۱۰ تایی ۵ سی سی