توضیحات

 

Fusion

Melanopeel

ضد ک قوی و شفاف کننده.ملاسما.جای جوش.بازسازی کننده.درمان پیری ناشی از افتاب

مواد موثر:

اسید اسکوربیک.v.b2  .اسید ترانکزامیک. مهار تیروزتیناز

عمق تزریق:

۱ تا ۴ میلی متر با فاصله ۱ سانتی متر

میزان تزریق:

۲ سی سی در هر موضع ۰٫۰۱ تا ۰٫۱

حجم محصول:

یک بسته ۵ تایی ۱۰ سی سی