توضیحات

مدل اينتگرا
داراي چند مد تنفسي
ساخت كشور فرانسه
مارك ايروكس
مدل لجندر
فول مد
برق و باطری
مارك رسمد
مدل VS3
ساخت كشور فرانسه
فول مد
برق و باطری