توضیحات

دستگاه مانیتور علائم حیاتی بیمار دستگاهی است که سیگنال های حیاتی بیمار را نمایش می دهد. این دستگاه در بخش مراقبت های ویژه (شامل ICU، CCU، NICU)، اورژانس و اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از تجهیزات ضروری به حساب می آید. البته مانیتور علائم حیاتی برای هر کدام از بخش های نامبرده، پارامترهای متفاوتی را نمایش می دهد.
دستگاه مانیتور علائم حیاتی به طور مستمر پارامترهای خاصی را مانند امواج سیگنال قلب یا ECG، ضربان قلب، آریتمی، سرعت تنفس، فشار خون غیر تهاجمی، درصد اشباع اکسیژن خون، دما، فشار خون تهاجمی و دی اکسید کربن اندازه گیری کرده و بر روی صفحه ی نمایش نشان می دهد. هم چنین در شرایط نامطلوب هشدارهای لازم را به کادر درمانی اعلام می کند. هر کدام از پارامترهای نام برده یک ماژول نامیده می شوند. اکثر این ماژول ها بر روی تمام مانیتورهای علائم حیاتی قرار داده شده اند و ممکن است ماژول های دیگری بنا بر درخواست خریدار به مانیتور علائم حیاتی اضافه شود.