توضیحات

  • دستگاه سی پپ تمام اتوماتیک رسمد
  • مناسب برای درمان اختلالات تنفسی در هنگام خواب
  • راحت به خواب رفتن کاربر
  • تعریف سطح فشار جهت هماهنگی بیشتر با تنفس بیمار (۴-۲۰ CMH2O)
  • کارکرد کاملا بی صدا
  • دارای حافظه داخلی INTERNAL MOMORY و کارت حافظه SD MEMORY
  • امکان هوشمند AUTOSET RESPONSE جهت افزایش سریع تر فشار دمی و درمان با فشار بالا
  • امکان هوشمند نمایش تشخیص بیشترین فشار استفاده شده جهت رفع SDB در مدت زمان خواب بیمار
  • نمایش پارامتر های : Apnea , Hypopnea , Central , Pressure , Leak