توضیحات

با چهار مرحله فیلتراسیون و حذف ۹۹/۹۷% الاینده ها خود را مهمان هوای پاک کنید.

دستگاه تصفیه هوای TCL مدل A1-KJ300F با پروسس هوا طـی چهار مرحـله ، اقدام به تصفیـه آن می نماید . ابتدا با ورود هوا ، گرد و غبار و ذرات
معلق موجود در آن مانند پر ، مو ، پرز و غیره در فیلتر مشبک به دام می افتند سپس هوا وارد فیلتر ذغال فعال (کربن اکتیو) می شود که با واکنـش دادن
با مولکول های بو و مواد شیمیایی موجود در هوا از عبور آنها جلوگیری بعمل می آید . در مرحله سوم ، هوا از فیلتر هپا عبـور می کند و به سبـب ساختار
منحصر به فردی که این فیلتر دارد ، کوچکترین ذرات باقیمانده مانند باکتری ها و ویروس ها هـم به دام می افتـند و ما هـوایی خالص و عاری از هرگـونه
آلایندگی داریم . درپایان یونساز اقدام به افزودن یون اکسیژن به هوای خروجی از دستگاه می نماید که ضمن ایجاد طراوت در هوا ، با اکسیدنمودن پوسته
ویروس ها و باکتری ها آنها را نابود ساخته و با بارار نمودن ذرات موجود در هوا موجب رسـوب آنها بر روی سطوح می گـردد تا با پاک شدن هوا از وجـود
این ذرات ، مانع از ورودشان به دستگاه تنفسی و برداشته شدن فشار فرآیند حذف آنها از روی دستگاه تنفسی گردد .
برای سهولت کاربری ، دستگاه دارای پنل لمسی می باشد و با روشـن شدن دستگاه ، بلافاصله اقـدام به کـار با دور بالا جهت نمـونه گیری از هوا نمـوده و
شاخص کیفیت هوا را با توجه به ذرات معلق موجود در هوا به دو شکل عددی و بصری با سه رنگ آبی به معنای سالم ، سبز به معنـای قابل قبول و قرمـز
به معنای ناسالم به نمایش می گذارد ، در ادامه بصورت خودکار متناسب با میزان آلودگی هوا اقدام به تنظیم دور فن می کند ، با این حال به انتخاب کاربر
سرعت فن و یا فعالیت یونساز را می توان به صـورت دستی نیز تنظیـم کرد . برای جلوگیـری از تغییر ناخواسته تنظیمـات کاربر توسط کودکان و یا افـراد
متفرقه می توان از قفل کودک بهـره برد . جهت جلوگیـری از هدررفـت انرژی و یا کارکرد بیـش از حد نیاز دستگـاه پس از ترک محل ، می توان با فعـال
نمودن تایمر، دستگاه را خاموش کرد . شب هنگام نیز برای جلوگیری از مزاحمت نوری شاخص کیفیـت هوا و کاهش صـدای دستگاه ، مـی توان آن را در
حالت شب قرار داد. برای اطمینان از عملکرد صحیح ، دستگاه بطور خـودکار با روشن کـردن چراغ ، نیاز به تعویـض فیلتر ها را به کاربر اعلام مـی نماید .
معرفی دستگاه:
مدل دستگاه A1-KJ300F
ولتاژ/فرکانس کاری ٢٢٠ ولت متناوب / ۵٠ هرتز
توان اسمی ۵۴ وات
مساحت پوشش دهی ٣۶‐٢١ مترمربع
حجم هوای پاک شده از ذرات ٣٠٠ مترمکعب در ساعت
مقدار تجمعی تصفیه ذرات P4
حجم هوای پاک شده از فرمالدئید ١٠٠ مترمکعب در ساعت
مقدار تجمعی تصفیه فرمالدئید F3
نرخ انتشار یون منفی > ٨ میلیون ذره در سانتی متر مکعب
میزان صدا < ۶١ دسی بل
اندازه های دستگاه ۴٢٠*٢١٠*۴٩٠ میلی متر
جدول مشخصات فنی
ACTIVE
CARBON HEPA ANION LATTICE
FILTER
TCL