توضیحات

prof. Tranexamicum

ضد لک، ضد تیرگی، ملاسما و برطرف کننده عیوب صورت، مهار تیروزینارز

مواد موثر: اسید ترانکسامیک ۱۵۰۰U.L

عمق تزریق: برای دور چشم ۱ تا ۲ میلی متر

برای صورت ۲ تا ۴ میلی متر

برای بدن بین ۸ تا ۱۳ میلی متر

میزان تزریق: برای دور چشم ۲ سی سی در هر موضع ۰٫۰۱ تا ۰٫۰۲

برای صورت ۵ سی سی در هر موضع ۰٫۰۱ تا ۰٫۱

برای بدن ۵ تا ۱۰ سی سی در هر موضع ۰٫۱ تا ۰٫۲

حجم محصول: یک بسته ۵ تایی ۱۵۰۰U.L