توضیحات

prof. serum solution

سلولیت، چربی سوز، احتباس آب

مواد موثر: سدیم کلراید ۰٫۹%

عمق تزریق: برای صورت ۲ تا ۴ میلی متر با فاصله ۱ سانتی متر برای بدن بین ۸ تا ۱۳ میلی متر

میزان تزریق: برای صورت ۲ سی سی در هر موضع ۰٫۰۱ تا ۰٫۲

برای بدن ۱۰ سی سی در هر موضع ۰٫۲ تا ۰٫۵

حجم محصول: یک بسته ۱۰ تایی ۵ سی سی