توضیحات

prof.

glutathione

ضد لک، مهار آنزیم تیروز ینار، ضد چروک، احیا گننده، سم زا

مواد موثر: گلوتاتیون ۲۰%

عمق تزریق: بین ۱ تا ۲ میلی متر با فاصله ۱ سانتی متر

میزان تزریق: ۵ سی سی در هر موضع ۰٫۰۱ تا ۰٫۲

حجم محصول: یک بسته ۱۰ تایی ۵ سی سی