اسپیرومتری تشویقی که با نام اسپیرومتر انگیزشی و اسپیرومتر خانگی نیز شناخته میشود، یکی‌ از راه‌های افزایش بازده تنفسی است که بعداز اعمال جراحی جهت تقویت، بازتوانی و یا حفظ وضع تنفسی فعلی بیمار استفاده میگردد. اسپیرومتری تشویقی به منظور جلوگیری از چسبیدن ریه ها به یکدیگر( Atelectasis) یا ذات‌الریه( Pneumonia) به کارگرفته میشود تا با باز کردن مجدد آلوئولهای بسته شده، هدایت ترشحات به راههای هوایی اصلی را تسهیل نماید. دستگاه اسپیرومتر تشویقی دارای یک لوله میباشد که در دهان بیمار قرار میگیرد، چنانچه فرد توانایی ایجاد دم مناسب را داشته باشد پیستون ها و یا توپ ها شروع به بالا رفتن میکنند.

.
انواع اسپیرومتر تشویقی
اسپیرومتری انگیزشی حجمی
اسپیرومتر تشویقی ۵۰۰۰

اسپیرومتری تشویقی ۵۰۰۰ سی سی
چنانچه فرد توانایی ایجاد دم مناسب را داشته باشد، پیستون شروع به بالا رفتن کرده و بین اعداد ۳۰۰ الی ۵۰۰۰ در مدل تشویقی ۵۰۰۰ سی سی قرار می گیرد.

اسپیرومترِِی تشویقی ۲۵۰۰ سی سی
چنانچه فرد توانایی ایجاد دم مناسب را داشته باشد پیستون شروع به بالا رفتن کرده بین اعداد ۲۰۰ الی ۲۵۰۰ در مدل ۲۵۰۰ سی سی قرار می گیرد.

نوع حجمی مناسب جهت تعیین حجم ریه می باشد. پیش از انجام با یک علامت جهت حد بالای دستگاه اسپیرومتری تشویقی تنظیم می گردد. چنانچه قدرت دم کافی باشد، پیستون تا حد تعیین شده بالا می رود. این مدل دقیق تر از مدل جریانی، میباشد.

اسپیرومتری انگیزشی جریانی
اسپیرومتری انگیزشی مدل سه توپ
جهت بالا رفتن یک توپ نیاز است در طول دم ۴۰۰ML/S ، برای بالا رفتن دو توپ ۹۰۰ML/s و برای بالا رفتن ۳ توپ ۱۲۰۰ML/S جریان هوا ایجاد شود. این نوع اسپیرومتری ها با نام اسپیرومتر انگیزشی – جریانی شناخته میشوند زیرا میزان جریان هوایی را که در طول دم ایجاد می شود را اندازه گیری می کند.

اسپیرومتری تشویقی

اسپیرومتر تشویقی،دلیل زمان و نحوه استفاده
چه کسانی نیاز به استفاده از اسپیرومتری تشویقی دارند؟
بیماران ریوی که وجود ترشحات مانع از تنفس راحت در آنها می گردد و این امر باعث تضعیف عضلات ریه آنها می گردد.
بیمارانی که عمل جراحی (به خصوص عمل قلب باز) انجام داده اند.
کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس (CF)
قیمت اسپیرومتری تشویقی چقدر است؟ قیمت دستگاه اسپیرومتری تشویقی چقدراست اسپیرومتر تشویقی
به چه علت پس از عمل قلب باز نیاز به استفاده از اسپیرومتری انگیزشی میباشد؟
با توجه به اثزگذاری مستقیم سیستم ریوی بر عملکرد قلب، بعد از انجام عمل جراحی قلب بشدت ضعیف و تحریک پذیر شده است، نیاز است سیستم ریوی عملکرد مناسبی داشته باشد تا از آسیب های بیشتر به قلب جلوگیری نماید. از همین رو پس از عمل جراحی استفاده از دستگاه های تمرین تنفس مانند اسپیرومتری تشویقی ۵۰۰۰ سی سی جهت بهبود عملکرد ریه در زمینه تبادل گازهای خونی توصیه می گردد.

.دستگاه تمرین تنفس
به چه علت استفاده از اسپیرومتر تشویقی برای کودکان دارای سیستیک فیبروزیس(CF) مفید می باشد؟
یکی از کاربردهای اسپیرومتری های تشویقی که به تازگی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، استفاده در کودکان دارای CF می باشد. در تحقیقات جدید مشخص گردیده است در کودکان دارای این بیماری که از اسپیرومتر تشویقی جهت فیزیوتراپی ریه بهره می برند، دو پارامتر: FEV* و FVC* (که در این کودکان به طور معمول پایین تر از حد نرمال می باشد) افزایش چشمگیری می بابند.

*ظرفیت حیاتی اجباری (با فشار) (Forced Vital Capacity) یا FVC
حجم هوایی است که بعد از یک دم عمیق می‌توان با شدت و با حداکثر توان از ریه‌ها خارج کرد
* حجم بازدمی اجباری (FEV (Forced Expiratory Volume
حداکثر حجم هوایی که ممکن است در یک زمان خاص حین بازدم از ریه‌ها خارج شود
.
زمان استفاده از دستگاه اسپیرومتری تشویقی
استفاده از دستگاه اسپیرومتری تشویقی یک روز پیش از عمل جهت یادگیری کامل
روز اول و دوم پس از عمل هر ۲ساعت یکبار
روز سوم بعد از عمل : هر دو ساعت یک بار
روز چهارم بعد از عمل به بعد: هر چهار ساعت یک بار
.
نحوه استفاده از دستگاه اسپیرومتری تشویقی
بخش علامت را بر روی حجمی که پزشکتان توصیه کرده است قرار دهید.
بنشینینید یا بصورت صاف باییستید و اسپیرومتر را در مقابل صورت خود نگه دارید.
ابتدا یک نفس عمیق بکشید سپس قطعه دهانی را بین دو لب قرار دهید (دقت کنید زبان نباید مانع از عبور هوا شود)
یک نفس آرام و عمیق بکشید. هنگامی که هوا را به درون ریه می کشید پیستون یا توپ ها شروع به حرکت می کنند.
تاجایی که در توان دارید با درون کشیدن هوا توپ ها یا پیستون را به عددی که پزشک تجویز کرده نزدیک کنید.
زمانی که دیگر توانایی داخل کشیدن هوا را ندارید نفس خود را برای چند ثانیه حبس کنید (۲ الی ۵ ثانیه)
هوا را بیرون داده و به راحتی نفس بکشید.
تمام موارد بالا را به تعدادی که پزشکتان توصیه کرده انجام دهید.
بعد از اتمام چند سرفه بکنید تا تمام مخاطی که در ریه جمع شده خارج شود و تنفس راحتتر گردد.